Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

1846/2017
03.11.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 18 Kasım 2017 günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonundan, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;

Tarih   :18 Kasım 2017

Saat    :10:30 – 16:00

Yer      :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sk.

No:2 Kat:4 Maltepe / Ankara

 

Gündem:

1. Kol ve Komisyon çalışmaları bilgilendirme

2.Kongre oturumlarının planlanmasına yönelik çalışma taslakları

3.Tutum belgesi uygulama yönergesine ilişkin hazırlıklar

4. Sağlık politikaları ve kadınlar  (Şehir hastaneleri ve Kadın Sağlığı; Müftülük ve nüfus yasasında değişiklikler, geleneksel alternatif tıp uygulamaları vb..)

5. Aynur Dağdemir Anması

6. 25 Kasım,14 Mart, 8 Mart çalışmaları

7. Diğer