TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı

894/2018
26.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl iki kez yapmayı planladığı HUV Danışma Kurulu  Toplantılarından ilki, 25 Mayıs 2018 Cuma günü, 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Danışma Kurulumuzda, öncelikle HUV Listesi üzerinde yapılması gereken rutin güncelleme çalışmaları gözden geçirilecektir.  HUV Güncellemeleri, bildiğiniz gibi önce ilgili uzmanlık derneklerinin katkılarıyla Çalışma Gruplarında yoğun bir şekilde görüşülmekte, tartışılmakta ve karşılıklı görüş birliği sağlandıktan sonra Danışma Kurulunda sizlerin bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

HUV Listesiyle ilgili eksiklik ve yakınmalarını gidermesi amaçlanan bu güncellemelerin, Danışma Kurulu üyelerimizin değerli görüşleri de alındıktan sonra, 01.Haziran.2018 tarihinde yürürlüğe konulması düşünülmektedir.

Gündemde görüşülmesini istediğimiz ikinci konu, farklı kişi, kuruluş ve uzmanlık derneği tarafından sıkça gündeme getirilerek devamlı olarak gündemde tutulan “muayene biriminin” (özellikle yan dal uzmanlığı ve akademik unvan dikkate alınarak)  artırılması konusunda Danışma Kurulumuzun değerli görüş, düşünce ve önerilerini almaktır.

Gündemde görüşülmesini istediğimiz üçüncü konu, her yıl Kasım ayında Danışma Kurulunda görüştüğümüz yıllık TTB Katsayı artışının tespitinde hangi kriter/kriterlerin (Üfe, Tüfe, Üfe+Tüfe/2 vb) dikkate alınması konusunun tartışılması ve (hazırlamak için çalıştığımız HUV Yönergemizde belirtebilmemiz açısından) mümkünse bu konuda bir fikir birliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca, TTB Merkez Konseyi tarafından tespit edilen katsayının ilan tarihi konusunda abonelerimizin isteklerinizin netleşmesi de beklentilerimiz arasındadır.

Bu nedenle, 25 Mayıs 2018 Cuma günü 13:00-17:00 saatleri arasında TTB Merkez Konseyi Binasında yapılacak olan TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında, kurumunuzu temsil etmek üzere belirleyeceğiniz kişi veya kişilerle toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter