XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

2529/2018
07.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 08 Aralık 2018 Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz koşullarında bu yıl 24’üncüsünü düzenlediğimiz Kurultayımız ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi, uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Ülkemiz sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı ve uzmanlık dernekleri tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin, uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın uzmanlık eğitimi üzerine söyleyecek sözü olanların davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla

 

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EK: Kurultay Programı

Erişim: www.ttb.org.tr/sil/kurultay2018.pdf