TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz)

2800/2019
08.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Anayasanın 135.maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1.maddesi uyarınca Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, diğer amaçlarının yanı sıra mesleki deontolojiyi korumak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda hekimlik uygulamalarında yol gösterici olan etik ilkeleri belirlemek, Türk Tabipleri Birliği’nin görevleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

TTB Etik Kurulu; hekimler, diğer sağlık çalışanları, politika belirleyenler ve topluma; çeşitli konularda meslek ahlakına uygun davranışın nasıl olması gerektiği konusunda yol gösterici olabilecek etik bildirgeleri hazırlamak üzere görev almış ve yoğun bir mesai ile çok başlıkta etik bildirge hazırlamıştır. Sözü edilen etik bildirgeler, gücünü Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinden alacaktır.

Türkiye tıp ortamı için etik bildirgelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve böylelikle mesleki denetimlerde dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle 24 Kasım 2019 tarihinde “Olağanüstü Büyük Kongre” yapılmasına karar verilmiştir.

TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) 17 Kasım 2019 günlerinde saat 09.30’da GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 2/17-23 Maltepe Çankaya-Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 09.30’da Yeşilırmak Cad. No:14 Demirtepe / ANKARA adresinde Kahya Otel’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Gerekli katılımın sağlanabilmesi için bu konunun Tabip Odanız delegelerine e-posta ile bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu

2.      Kongre başkanlık divanının seçilmesi

3.      TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) gündeminin okunarak oya sunulması

4.      TTB Etik Bildirgelerinin görüşülmesi

Yer
Kahya Otel:
Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe/Ankara

Tarih ve saat
24 Kasım 2019 Saat: 09.30

 


 

2801/2019
08.10.2019

Sayın Delegemiz,

Bilindiği gibi Anayasanın 135.maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1.maddesi uyarınca Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, diğer amaçlarının yanı sıra mesleki deontolojiyi korumak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda hekimlik uygulamalarında yol gösterici olan etik ilkeleri belirlemek, Türk Tabipleri Birliği’nin görevleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

TTB Etik Kurulu; hekimler, diğer sağlık çalışanları, politika belirleyenler ve topluma; çeşitli konularda meslek ahlakına uygun davranışın nasıl olması gerektiği konusunda yol gösterici olabilecek etik bildirgeleri hazırlamak üzere görev almış ve yoğun bir mesai ile çok başlıkta etik bildirge hazırlamıştır. Sözü edilen etik bildirgeler, gücünü Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinden alacaktır.

Türkiye tıp ortamı için etik bildirgelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve böylelikle mesleki denetimlerde dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu nedenle 24 Kasım 2019 tarihinde “Olağanüstü Büyük Kongre” yapılmasına karar verilmiştir.

TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) 17 Kasım 2019 günlerinde saat 09.30’da GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No: 2/17-23 Maltepe Çankaya-Ankara adresinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 09.30’da Yeşilırmak Cad. No:14 Demirtepe / ANKARA adresinde Kahya Otel’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu

2.      Kongre başkanlık divanının seçilmesi

3.      TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) gündeminin okunarak oya sunulması

4.      TTB Etik Bildirgelerinin görüşülmesi

Yer
Kahya Otel:
Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe/Ankara

Tarih ve saat
24 Kasım 2019 Saat: 09.30