TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

1727/2018
13.08.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı 09 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa kadın hekimlik ve kadın sağlığı komisyonu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 03 Eylül 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              :09 Eylül 2018 (Pazar)
Saat                :09.30
Yer                 :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
1-Geçtiğimiz dönem değerlendirmesi
2-Yeni yürütme kurulunun belirlenmesi
3-Önümüzdeki dönem çalışma programı oluşturulması