Belge ve Kimlik Ücretleri

3036/2018
18.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.01.2019  tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinden verilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.B.Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Belge Adı Ücreti
Protokol Defteri  53,07 TL
Teftiş ve Denetim Defteri  53,07 TL
Kimlik Kartı  35,13 TL
Yaka Rozeti  8,97TL
Oto Arması  8,97 TL