Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma

1481/2018
10.07.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, barış talep eden basın açıklamasına destek verdiği için 9 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınıp 16 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmıştı. 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ülkemizde önemli halk sağlığı konularında çalışmaları olan, binlerce öğrenci yetiştirmiş, akademinin özgürlüğü için mücadele etmiş, uluslararası dergiler de dahil yüzlerce makalesi yayınlanmış bir bilim insanıdır. Onun tutukluluğu bilimin, barışın ve halkın sağlığının tutsak edilmesidir. 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yargılanmasına 19 Temmuz 2018 günü saat 10.00'da Ankara Adliyesi 11.Ağır Ceza Mahkeme Salonu’nda başlanacaktır. Mahkemeye katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri