Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

963/2018
08.05.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2018-2020 döneminde görev yürütecek meslektaşlarımızın belirlendiği tabip odası seçimleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Çalışmalarımızın olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için bir program hazırlanmıştır.

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı ekteki programla 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacaktır.

Anılan toplantıya her odadan en az 3 meslektaşımızın (tercihan Başkan, Genel Sekreter ve Oda Onur Kurulu üyesi) katılımı beklenmektedir. Mazeret nedeniyle bunun gerçekleşemediği durumda toplantıya en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Katılımcı isimlerinin 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih              :20 Mayıs 2018 (Pazar)
Yer                 :Kahya Otel -
Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe-ANKARA

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI

(20.05.2018, Ankara)

GÜNDEM

20 MAYIS 2018 PAZAR

09:30-10:30    Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

10.30-11.00    TTB, Sağlık Politikaları

11:00-13.00    Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

                        -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

                        -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

                        -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

                        -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

                        -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

                        -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

                        -Diğer Görevler

13:00-14.00    Yemek Arası

14.00-15.30    Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

15.30-15.45    Ara

15.45-16.15    Tabip Odaları Mali İşlemler: Önemli Noktalar

16.15-18.00    Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

18.00-18.30    Genel Değerlendirme ve Kapanış