XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

3106/2019
07.11.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Kurultay ülkemiz sağlık ortamı ve uzmanlık eğitimi için büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, şehir hastaneleri, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi ve uzmanlık eğitimi ilişkisi ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın, uzmanlık eğitimi üzerine söyleyecek sözü olanların davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Program

09.00-10.00 Kayıt
10.00-10.15 Açılış Konuşmaları

Dr. Orhan Odabaşı (TTB UDEK Başkanı)
Dr. Pınar Saip (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
Dr. Sinan Adıyaman (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

10.15-11.00 Konferans: Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi

Konuşmacı
Dr. Sinan Adıyaman (TTB Merkez Konseyi Başkanı)

11.00-13.00 Çalışma Grupları Toplantısı

Salon 1: İlaç ve Teknoloji

Salon 2: Toplum Sağlığını Geliştirme

Salon 3: Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim

Salon 4: Asistan ve Genç Uzman Hekimler

Salon 5: ATUB-TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri

Salon 6: Etik / Hekimlik Uygulamaları

Salon 7: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

13.00-14.00 Ara

14.00-15.30 Panel

Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin (TUE) Durumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde TUE
Şehir Hastanesinde TUE
Birlikte Kullanım Protokolü Yapılan Tıp Fakültesi’nde TUE
Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde TUE

15.30-16.00 Ara

16.00-17.30 Sunum

TTB-UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin iyi Uygulama Örnekleri

17.30-18.30 Çalışma Grupları Yol Haritalarının Paylaşımı ve Kapanış Oturumu