Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-7:Baskı Altında Mesleki Özerklik

 3366/2019
04.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının yedincisi 15 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda “Baskı Altında Mesleki Özerklik” teması ile gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin duyurusu ektedir.

Odanız üyelerine duyurusunu ve katılımın sağlanması için gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-7:Baskı Altında Mesleki Özerklik