Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Toplantısı

336/2020
29.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kurumumuzun da içerisinde yer aldığı "Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu" uzun yıllardır sağlık verilerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma grubunun önümüzdeki dönem çalışmalarını belirlemek ve planlamak yönünde çalışmalara katılan, katılacak kurum ve kişilerle bir genel toplantı yapılması düşünülmektedir.

Toplantı gündem ve diğer bilgileri aşağıda belirilmiştir. Toplantıya katılacak kişi ya da kişilerin iletişim belgilerinin en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar kurumumuza bildirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Toplantıya katılımınızı ve yapılacak olana çalışmalara katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih: 07 Mart 2020 Cumartesi
Yer: İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu / İSTANBUL
Saat: 10.00 – 15.00

Gündem:

1.         Bugüne dek yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

2.         KSV ile ilgili yeni gelişmelerin ve sorunların değerlendirilmesi

3.         IV. Ulusal Kongre ve diğer etkinliklerin içeriği ve de tarihlerinin belirlenmesi

4.         Çalışmalarla ilgili yürütücülerin belirlenmesi