TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı

2740/2018
26.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kol toplantısı 8 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa insan hakları komisyonu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 6 Aralık 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              :8 Aralık 2018 (Cumartesi)
Saat                :11.00-16.00
Yer                 :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:

1-Kol yürütmesinin 2 yıllık sürece ilişkin faaliyet raporunun sunulması

2-Odalarımızın komisyon çalışmalarına ilişkin istek ve önerilerinin tartışılması

3- Yeni Kol Yürütme Heyetinin belirlenmesi.