Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu

2668/2018
19.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kurumumuzun da içinde yer aldığı ve 2013 yılından beri sizlerin de katkılarıyla çalışmalarını sürdüren "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu" yeni dönem çalışmalarının oluşturmak adına genel kurullar toplantısı yapmayı planlamıştır.

Toplantıda SÇS VII. Ulusal Kongresi başta olmak üzere 2019 yılına ait diğer çalışmalar planlanacak, organize edilecek ve kurulların güncellemesi yapılacaktır.

Çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı, iş cinayetlerinin durmaksızın arttığı, sıradan demokratik hakların dahi yok sayıldığı bir ortamda SÇS Çalışma Grubu faaliyetlerine katkı sunmak oldukça önemli hale gelmiştir.

Kurum adına katılacak olan katılımcı ya da katılımcıların bilgilerinin en geç 24 Aralık 2018 tarihine kadar kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda bilgileri bulunan toplantıya katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Kurullar Toplantısı

Tarih: 06 Ocak 2019 Pazar

Saat: 10.00 - 15.00

Yer: Türk Tabipleri Birliği - ANKARA

 

Gündem

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

Yeni dönem çalışma önerilerinin alınması, değerlendirilmesi, kararlaştırılması

SÇS VII. Ulusal Kongresinin yapılandırılması

Kurulların güncellenmesi