Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu

036/2018
08.01.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Birinci Basamakta, Sağlık Bakanlığı tarafından toplum tabanlı kanser tarama programı çerçevesinde meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları yapılmaktadır. Uzun süredir devam eden bu programın, toplum sağlığının korunmasında önemi bilinmektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum tabanlı kanser tarama programının, uygulamalarının, hedeflerinin, yaşanan sorunların, sonuçlarının, çözüm önerilerinin, ilgili kesimlerle birlikte, dünyadaki mevcut uygulamalar da göz önünde bulundurularak, bilimsel veriler ışığı altında değerlendirilmesi ve tartışılması amacıyla 17 Şubat 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde “Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu” yapılacaktır.

Sempozyumun üyelerinize duyurulması ve katılım sağlanmasını ayrıca katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 12 Şubat 2018 tarihine kadar [email protected]  adresine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarihi    :17 Şubat 2018
Saat       :09:30-17:00
Yer         :TTB Merkez Konseyi GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Not: Ön duyuru ve afiş ektedir