12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı

1515/2017
19.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Özel Hekimlik Kolu ve tabip odaları özel hekimlik komisyonları temsilcileri tarafından 12 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz” başlıklı bir Çalıştay yapılacaktır.

Çalıştay programı içerisinde yer alan konularda görüşlerin ortaklaştırılması, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması ve yürütülecek olan mücadele sürecinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Çalıştayın amacına ulaşması ve özel hekimlik alanına özgü sorunların çözümü için odalarımızın aktif olarak Çalıştaya katkı ve katılım sağlaması önem arz etmektedir.

Çalıştayın üyelerinize duyurulması, ilgililerin katılımlarının sağlanması yönünde katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek:

  1. Çalıştay afişi
  2. Çalıştay programı