TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması

1638/2017
06.10.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sayıları 2500’e yaklaşan OSGB’lerde çalışan işyeri hekimlerimizin  özlük hakları, ücretleri, çalışma koşulları ile ilgili olarak ciddi sorunlar yaşadıkları  bilinmektedir. Bu nedenle 5 Kasım 2017 günü yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısında OSGB’ler gündem yapılacaktır.

Kol toplantısına hazırlık amacı ile OSGB’lerin  Odanız İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonunda  da gündem yapılması, OSGB’ler ile ilgili yapılmış/yapılacak olan çalışmaların Kol toplantısında aktarılması önem arzetmektedir.

Kol toplantısına katılacak meslektaşımızın konuya hazırlıklı gelerek Odanızın görüşlerini aktarmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri