Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü

755/2018
13.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birliği önceki başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir.

Bu kapsamda 2018 yılı için “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere, halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere verilecektir.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü ile ilgili yönerge ekte sunulmuştur. Ödül yönergesinde belirtilen, “Ödül için aday başvuruları ve aday gösterme, yapılacak duyuru sonrası ödülün verileceği yılın Nisan ayında başlar ve 31 Temmuz tarihinde sona erer. Bireysel ya da ekip olarak ödül başvurusunda bulunanlar ekteki yönergede yer alan tüm dokümanları eksiksiz tamamlamak durumundadır. Aday önerilerinin alınmaya başlandığı, ödülün verileceği yıl Nisan ayı içinde TTB internet sayfasında ilan edilir ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilir. Öneride bulunacak kurum ve kuruluşlar, önerdikleri araştırma ya da inceleme ile ilgili bilgileri ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 31 Temmuz tarihine kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler” esasına göre ödüle aday gösterilmesi için son tarih 31 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. 

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü için uygun gördüğünüz aday var ise yönergede belirtilen dokümanları tamamlayarak 31 Temmuz 2018  tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirmenizi ve ödülün duyuru ve yaygınlaştırılması için işbirliğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri