9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

2660/2018
19.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA,

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 9 Aralık 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Toplantı salonunda yapılacaktır.

2019 yılı işyeri hekimliği asgari ücret tarifesini saptamak üzere tüm oda komisyonlarımızda bir çalışma başlatılması ve 9 Aralık 2018 günü Ankara’da TTB Merkez Konseyi’nde yapılacak İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısına oluşturulan görüşün  iletilmesi uygun olacaktır.

2019 TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretlerine dair önerilerinizi ve Kol Toplantısına katılacak odanız temsilcisinin ismini en geç 7 Aralık 2018 tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının
Tarih
  :9 Aralık 2018
Saat    :09.30-16.00
Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

1)Açılış

2)Sağlık Torba Yasasının sağlık alanına, İşçi sağlığı İşyeri hekimliği alanına yansımaları

3) 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

4)2018-2020 dönemi İSİH kol çalışma proğramı

5)İSİH Kol çalışma yönergesi