Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu

2341/2019
29.08.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

15-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “ Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güzokulu”nun bu yılki konusu “Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı” olarak belirlenmiştir.

Ekte birinci duyurusu sunulan “Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güzokulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri