TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Anket Çalışması

1077/2019
08.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Avrupa’da kadın hekimlerin çalışma koşullarını tartışmaya başlamak üzere düzenlenenKadın Odaklı Bir Tıbba Doğru. Avrupalı Kadın Hekimler Nasıl Yaşıyor Ve Çalışıyor: Kolaylıklar Ve Engeller” konulu konferansta sunulmak üzere son katılma tarihi 24 Nisan 2019 olan bir anket hazırlanmıştır. Anket yalnızca kadın hekimler tarafından, online olarak  https://ttb.org.tr/anketyap/54176 doldurulacaktır. Üyeniz olan kadın hekimlerin ankete katılımlarını sağlamak için gerekenin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri