Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası

710/2019
07.03.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı löseminin nadir ve agresif bir türü olan JMML (juvenil myelomonositik lösemi) tanısını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almıştır. Öykü Arin’e çok gecikmeden kök hücre nakli yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda bazı odalarımızın meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte başlatmış oldukları kök hücre bağışı kampanyasının birkaç hastaya umut
olduğu bilgisi yüzümüzü güldürse de Öykü Arin hâlâ beklemektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak kök hücre bağışında farkındalığı artırmak, bu bağışı bekleyen yaşamın kıyısındaki hastalara, çocuklara umut olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kök hücre bağışını bir zaman dilimine sıkıştırmak yerine, yıl içine dağılan bilinçli vericiler oluşturmak gerektiğine inanıyor olsak da Öykü Arin için zamanın ne kadar önemli olduğu çok açıktır. 

Öykü Arin ve kök hücre nakline ihtiyacı olan hastalar için düzenlenen kampanyaya destek olabilecek odalarımız materyaller için https://www.oykuarineumutol.com  adresinden yararlanabilirler.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri