Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı

1856/2018
05.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu tarafından 22 Eylül 2018 tarihinde ekte programı sunulan “Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine etkisi” Çalıştayı düzenlenecektir.

Anılan çalıştaya Şehir Hastanesi olan tabip odalarından iki, diğer tabip odalarından uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TTB ŞEHİR HASTANELERİ İZLEME GRUBU TOPLANTISI:

KRİZ; SAĞLIK ORTAMI VE ŞEHİR HASTANELERİNE ETKİSİ

22 Eylül 2018, Ankara
 Saat

Konu

Konuşmacı

10.00

Açılış ve TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubunun etkinlikleri hakkında kısaca bilgilendirme

TTB Merkez Konseyi

10.30

Türkiye’de 2018 ekonomik krizi: Nereden doğdu, nereye gidiyor?

Mustafa Sönmez

11.30

Ekonomik kriz kamu-özel ortaklığı girişimlerini (Özellikle şehir hastanelerini) nasıl etkileyebilir?

Uğur Emek

12.30

Yemek

 

13.30

Krizin sağlık ortamına etkisi

Kayıhan Pala

14.30

Kriz ve şehir hastaneleri: Sağlık hizmeti sunumu ve hastalar nasıl etkilenebilir?

Katılımcılar

15.30

Kriz ve şehir hastaneleri: Sağlık çalışanları nasıl etkilenebilir?

Katılımcılar

16.30

TTB ne yapmalı? 2018 ve 2019 için yol haritası

Katılımcılar

17.30

Kapanış

TTB Merkez Konseyi

 

Yer:    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu         GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4 Maltepe/ANKARA