2020 Yılı Protokol Defteri,Teftiş Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri

3603/2018
27.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.01.2020  tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinden verilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.B.Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Belge Adı

Ücreti

Protokol Defteri

65,00 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

65,00 TL

Kimlik Kartı

43,00 TL

Yaka Rozeti

10,00 TL

Oto Arması

10,00 TL