TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması

1540/2018
20.07.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması

Sağlıkta şiddet, sağlık hizmeti verilen hemen her alanı içine alarak giderek artıyor. Sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ediyor, hizmet sunumunu engelliyor. Bildirimlere dayanarak ‘her gün 30 sağlık çalışanı şiddete uğruyor’ diyoruz ancak bildirilmeyenlerle bu sayının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz.

Urfa’da kısa bir süre içinde iki ayrı kurumda can yakıcı şiddet olayı yaşandı. TTB, bir kez daha ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ demek ve sağlıkta şiddetin getirdiği yıkıma kamuoyunun dikkatini çekmek için Merkez Konsey toplantısını 27 Temmuz Cuma günü Urfa’da yapma kararı almıştır.

Tüm Türkiye’de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına hep birlikte ‘hayır’ demek, “Sağlıkta Şiddet Manifestosu”nu oluşturmak ve açıklamak üzere Tabip Odası yöneticilerini 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 12.30’da Urfa Tabip Odası’na davet ediyoruz.

Ortak taleplerimizin gerçekleşmesi için birlikte adım atmanın önemini bir kez daha vurgulayarak odanız temsilci/temsilcilerinizin TTB Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması’na  katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri