14 Mart Programı

375/2018
19.02.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

TTB Merkez Konseyi tarafından 16 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ile 14 Mart Programımız açıklanmıştır. 2018 yılı 14 Mart sürecinde Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı tahribata ve piyasacı anlayışla düzenlenen sağlık ortamının sorunlarına bu programın iddialarını irdeleyerek bir kez daha dikkati çekmek istemektedir. Programımızda ayrıca acil olarak karşılanması gereken 14 Mart taleplerimiz yer almaktadır.

Bu süreçte hazırlayacağımız dokümanlarla AKP Hükümetlerinin ve Sağlıkta Dönüşüm Programının iddialarını hatırlatıyor ve yapılanları gözler önüne sermek istiyoruz.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı altında;

  • 19 Şubat 2018 tarihinde “Genel Sağlık Sigortası”,
  • 26 Şubat 2018 tarihinde “Aile Hekimliği”,
  • 5 Mart 2018 tarihinde “Kamu Hastane Birlikleri” konularında basın açıklamaları yapacağız ve o konudaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Açıklama yapılan konuların tabip odaları tarafından hekimlerle paylaşılmasını ve hafta boyunca kamuoyunda tartışılmasını amaçlıyoruz. 

Oda olarak, ekte gönderdiğimiz “Genel Sağlık Sigortası: Ne Dediler, Ne Oldu?” başlıklı açıklamamızdan gerçekleştireceğiniz etkinliklerde yararlanmanızı ve bu konuda hazırladığımız broşürü üyelerinize duyurmanızı bekliyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

14 Mart 2018 programının hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarına ve Türkiye sağlık ortamına katkı sunacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri