Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması

059/2019
04.01.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Benim Kızım Okuyacak (BKO), Halkevleri Vakfı bünyesinde bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir toplumsal projedir. Amacı; kız çocuklarımızın eğitim süreçlerinin bütün aşamalarında yaşadığı her türlü ayrımcılığa dikkat çekerek, toplumsal farkındalık yaratmak ve onların eğitimine doğrudan ya da dolaylı katkı yapmaktır.

Bu amaçla bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Fotoğraf yarışmasının ödüllerinden biri 2 Eylül 2018 tarihinde kaybettiğimiz amatör bir ruhla fotoğraf ile uğraşan Dr. Ufuk Önde adına verilecektir.

Fotoğraf yarışmasının afiş görseli ekte olup tüm yarışma bilgilerine www.yarisma.bko.com.tr adresinden erişebilirsiniz. Fotoğraf yarışmasının üyelerinize duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri