TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri

1145/2018
04.06.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 11.05.2018 tarih ve 1002/2018 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirtildiği gibi TTB Etik Kurulu, gerek hekimlere ve sağlık hizmet sunucularına, gerekse sağlık dışı tüm taraflara ve topluma kılavuzluk yapacak etik bildirgeleri güncellemek üzere tabip odaları,  uzmanlık dernekleri, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları, sağlık çalışanalarının meslek örgütleri, hasta hakları dernekleri ve baro temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenlemeyi planlamaktadır. 

Çalıştay hazırlıklarına dayanak olması için ilgi yazıda gönderdiğimiz link yerine http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bldgeler2010.pdf bağlantında yer alan yayını kullanarak güncellenmesi gerektiğini düşündüğünüz metinlerin başlıklarını ve ayrıca varsa yeni konularda bildirge önerilerinizi 30 Haziran 2018 tarihine kadar [email protected] adresine göndermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri