14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri ve Teşekkür

860/2019
25.03.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Antidemokratik uygulamaların giderek arttığı, yerel seçim sürecinin baskısını hissettirdiği bir ortamda 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini birlikte gerçekleştirdik.

 Bu kadar zorlu bir ortamda tabip odalarımızın birlikte oluşturduğumuz bu programı yaşama geçirmek için verdikleri büyük uğraş ve İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz "Büyük Hekim Yürüyüşü" ne katkıları unutulmazdır ve hekimlerin mücadele tarihinin önemli bir parçası olarak tarihimizdeki yerini almıştır.

TTB Merkez Konseyi olarak bu süreçteki katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı