OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması

077/2018
16.01.2018

TABIP ODASI BAŞKANLIĞINA

İşçi Sağlığı alanında hizmet üreten işyeri hekimlerinin büyük çoğunluğunun OSGB’lerde çalıştığı ve alanda birçok sorun ile karşılaştıkları bilinmektedir. Bir meslek örgütü olarak TTB için  OSGB’lerde çalışanların sorunlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik mücadele stratejisi geliştirebilmek için taleplerin belirlenmesi oldukça önemli hale gelmiştir.

Bu amaçla    İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolumuz tarafından hazırlanan anketin en yaygın şekilde OSGB’lerde çalışan işyeri hekimleri tarafından doldurulması önem arz etmektedir.Yüz yüze görüşme yolu ile anketin doldurulması işyeri hekimlerimiz ile temas yüzeyimizi de arttıracaktır.  

Ancak anketi yüz yüze doldurmakta zorluk olacağı düşünüldüğünden TTB web sayfasında yer alan aşağıdaki link üzerinden anketin doldurulması mümkün olacaktır. 

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

https://www.ttb.org.tr/anketyap/148231