Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu

1584/2017
28.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:25.08.2017 tarih ve 1418/2017 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 17-19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan “ Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun birinci duyurusu iletilmişti.

Ekte ikinci duyurusu sunulan “ Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri