Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

3337/2019
02.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 05 Ocak 2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa kadın hekimlik ve kadın sağlığı komisyonu üyesi, yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 01 Ocak 2020 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih: 05 Ocak 2020
Saat: 10.00 -17.00
Yer: TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:
1-Yapılanların paylaşılması
2- Önümüzdeki sürecin planlanması
a) Seçimler
b) Kongre
c) 8 Mart
d) Kadına yönelik şiddet broşürü
e)Toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi
3.Diğer gündemler.