TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı

2172/2018
04.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 21 Ekim 2018 Pazar günü Ankara Tabip Odası'nda yapılacaktır.

Odanızda varsa kültür sanat komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 16 Ekim 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih  :21 Ekim 2018 Pazar

Saat    :09:30-12:30

Yer     :Ankara Tabip Odası

            Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay/Ankara

 

TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Yönergesi (7 Kent, 7 Matine)

Amaç: 

•         Edebiyat alanında yazarların, eleştirmenlerin, yayın yönetmenlerinin hekimlerle buluşabildiği, yapıtlar ve edebiyat üzerine düşüncelerin tartışılabildiği özgür bir forum oluşturmak.

•         Hekimlerle edebiyatçılar arasında kültürel bir köprü oluşturmak.

•         Hekimlerin bulunduğu platformlarda Türkiye ve Dünya edebiyatını tanıtmak.

•         Sivil toplum faaliyetlerinin kültür yoluyla da etkinleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışan kuruluşlara destek vermek.

•         Farklı kentlerdeki hekimler arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.

•         Edebiyatın gücüyle hekimler arası farklılıklardan doğan zenginliği ortaya çıkarmak ve birlikte çalışma idealine dönüştürmek.

Çalışma Konu ve Biçimleri:

• Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için davet edilecek yazarlar ve yapıtları hakkında araştırmalar yapmak.

• Etkinliğin gerçekleştirilmesi için davet edilecek yazarları tespit etmek ve çağırmak. 

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek. 

• Amacın gerçekleştirilmesi için uygun söyleşi ortamını sağlamak.

• Amacı gerçekleştirmek üzere, derneklerden ve mesleki kuruluşlardan destek almak.

Etkinlik Yürütücüleri: Dr.Emel Bayrak, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali İhsan Ökten

(Etkinliğe katılmak isteyen  temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır) .

Çalıştayda yedi coğrafi bölgeden gelecek temsilcilerle bölgelerde hangi kentte hangi tarihte etkinlik yapılacağına karar verilecektir. 

 

Ek için tıklayınız...