TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı

274/2018
09.02.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Bursa Tabip Odasının birlikte düzenlediği “Kadın Sağlık ve Muhafazakarlaşma” konulu 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecektir.

Ayrıca 24 Şubat 2018 tarihinde saat:17.30’da Bursa Tabip Odası toplantı salonunda TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı yapılacaktır.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı çağrımızın, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyelerine, komisyon yoksa duyarlı kadınlara iletileceği ve katılım masraflarınının tarafınızdan karşılanacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının:
Tarih:
              24 Şubat 2018 Saat:17.30
Yer :                Bursa Tabip Odası Akademik Odalar Yerleşkesi Odunluk Mh. Akademi Cad. No:8 A2 Blok K:2 Nilüfer/BURSA

Gündem:
1. Kadın gündemini değerlendirmek.
2. Seçimler-Kongre Hazırlıkları
3. Diğer