Kömürlü Termik Santraller Basın Acıklaması

3262/2019
25.11.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantısında ülkemizde halen faaliyette olan 16 kömürlü termik santrale “havayı kirletmeye devam etme izni”  veren tasarı (7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) TBMM Genel Kurulu’na gönderilmişti. 21 Kasım 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile  ilgili yapılan basın açıklamasının linki aşağıdadır.

Web sayfalarınızda yayınlanmasını ve yerel basın ile paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Basın Açıklaması: http://www.ttb.org.tr/215yhvw