”21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı-2019” Basın Açıklaması

32/2020
03.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından yapılan “21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı-2019” verilerini içeren basın açıklamasının linki aşağıdadır.

Web sayfalarınızda yayınlanmasını, yerel basın ile paylaşılmasını ve üyelerinize duyurulmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Basın Açıklaması linki: http://www.ttb.org.tr/925yhy2