2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi

2183/2017
19.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülke genelinde 2018 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayı listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 13.12.2017 tarihinde Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürütülen ayrıntılı çalışma, görüş ve öneriler doğrultusunda TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenmiştir.

Bu belirlemede, 2017 Yılı katsayı listesinde olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın illerimizi sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre yapmış olduğu gruplandırma dikkate alınmış ve aynı şekilde illerimiz altı bölge olarak değerlendirilmiştir. 2017 Yılı katsayılarına göre her bölge için aynı oranda artış gerçekleştirilmiştir. Hedeflendiği üzere bu düzenleme ile, aynı bölgede bulunan illerin katsayılar eşit olarak tespit edilmiştir. Bu yıl için de her bölgede aynı oranda artış yapıldığından, aynı bölge için hedeflenen eşit katsayı dışında bir rakam oluşmamıştır. İstenen amaç gerçekleştiğinden, bu yıl katsayılarda yaptığımız artışın dışında artırma veya eksiltme şeklinde ek bir düzeltme işlemine gidilmemiştir.

2018 Yılı katsayılarında geçen yıl uygulamaya başladığımız şekilde,  katsayılarda virgülden sonra iki hane uygulamasına devam edilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi