27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı

2819/2018
30.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 dönemi merkez konseyi üyeleri hakkında Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur başlıklı basın açıklaması suç kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda merkez konseyi üyeleri hukuksuz biçimde gözaltına alınmış, evlerinde ve işyerlerinde arama yapılmıştı. Yine bu basın açıklaması gerekçe gösterilerek tarihinde ilk defa Türk Tabipleri Birliği’nde polis tarafından arama yapılmıştı.

Soruşturma sonucunda merkez konseyi üyeleri hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 27 Aralık 2018 günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 9:30’da yapılacak.

Tüm tabip odası yöneticilerini ve tüm meslektaşlarımızı iyi hekimlik değerlerini savunmaya, evrensel hekimlik ilkelerinin gereğini yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin ve hekimliğin yanında olmaya, duruşmayı izlemek üzere Ankara Adliyesi’ne davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri