25 Ocak 2020 PHK Kol Toplantı Çağrısı

3497/2019
17.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 25 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki gündemle Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa Pratisyen Hekimler Kolu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih: 25 Ocak 2020
Yer: Türk Tabipleri Birliği 
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570 Maltepe-ANKARA

GÜNDEM Saat: 9.30 –  9.45           Açılış

Saat: 9.45 – 11.00          Oda temsilcilerinin değerlendirmeleri

Saat: 11.00 – 11.15        Ara

Saat: 11.15 – 12.00        22. Pratisyen hekimlik kongresi

Saat: 12.15 – 12. 45       Türkiye’de 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu / Bursa

Saat: 12.45 – 13.15        Yemek

Saat: 13. 15 – 17.00       30 yılda birinci basamak sağlık hizmetleri ve kolumuz.

Saat: 18.00 – 20.00        "Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yıl Kokteyli" TTB-MK