TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu ”6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”

140/2020
14.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın Emeği ve Sağlık” konulu 6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat  2020 tarihlerinde İzmir’de yapılacaktır.  Kongrenin programına http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/VI_KKong2.pdf  adresinden ulaşabilir.

 Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız olanaklarına göre belirleyeceğiniz en az üç kadın meslektaşımızın, varsa TÖK üyesi kadınların ulaşım, kongre, kayıt ve konaklama ücreti Tabip Odanızdan karşılanacak biçimde görevlendirilmesini, görevlendirilen meslektaşlarımızın iletişim bilgileri ve kayıt bilgilerinin en geç  15 Şubat 2020 tarihine kadar  bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı