Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu

3336/2019
02.12.2019

Konu:  “Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu” Anketi

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ile İstanbul Tabip Odası işbirliğinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kurultayımızda “Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu” panelistlerin katılımı ile düzenlenecek panelde değerlendirilecektir.

Siz değerli meslektaşlarımızın, eğitim verenlerin, eğitim alanların, “Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu” konusundaki görüşlerini bu amaçla hazırladığımız ankete zaman ayırıp yanıt vermeniz bizler için yol gösterici olacaktır.

Bu anketin üyeleriniz tarafından da doldurulması için yardımcı olmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Anket Erişim:

https://forms.gle/Z8ZphDec29YphKNm9