14 Aralık 2019 TTB Edebiyat Matinesi-Bursa

3314/2019
29.11.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimler ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matineleri, Aralık ayında Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşecektir.

Konuk yazar Hakan Akdoğan ile söyleşi ve imza günü, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü, Saat 14:00’da Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Türkan Saylan Salonu’nda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih  : 14 Aralık 2019
Saat    : 14:00
Yer     : Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Türkan Saylan Salonu Nilüfer/ Bursa
            İletişim için: Bursa Tabip Odası – 0 224 4535210