20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı

027/2018
05.01.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı yapılacaktır. Çalıştayın programını ekte iletiyoruz.

Çalıştayda Odanız temsilcilerinin aramızda olması çalışmalarımıza güç katacaktır. Odanızdan Çalıştaya katılacak kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte yer alacakları çalışma gruplarını 16 Ocak 2018 tarihine kadar bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri