TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı

2285/2018
15.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl iki kez yapmayı planladığı HUV Danışma Kurulu  Toplantılarından ikincisi 30 Ekim Salı günü, 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Danışma Kurulumuzda, öncelikle HUV Listesinde yapılması gereken güncelleme çalışmaları gözden geçirilecektir.  Bilindiği gibi, HUV Güncellemeleri önce ilgili uzmanlık derneklerinin katkılarıyla Çalışma Gruplarında görüşülmekte, tartışılmakta ve görüş birliği sağlandıktan sonra Danışma Kurulunda sizlerin bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

HUV Listesinde bulunan eksikliği gidermek ve daha güvenilir hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılan bu güncellemeler (acil olanlar hariç), Danışma Kurulu üyelerimizin değerli görüşleri alındıktan sonra, yürürlüğe konulmaktadır.

Gündemde görüşülmesini istediğimiz ikinci konu, her yıl Kasım ayında Danışma Kurulunda görüştüğümüz yıllık TTB Katsayısı tespiti ve bu tespit için hangi kriter/kriterlerin (Üfe, Tüfe, Üfe+Tüfe/2 vb) dikkate alınması konusunun tartışılması ve mümkünse bu konuda bir fikir birliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca, TTB Merkez Konseyi’nce tespit edilen katsayının ilan tarihi konusunda abonelerimizin isteklerinin netleşmesi de beklentilerimiz arasındadır.

Bu nedenle, 30 Ekim 2018 Salı günü 13:00-17:00 saatleri arasında TTB Merkez Konseyi Binasında yapılacak olan TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında, kurumunuzu temsil etmek üzere belirleyeceğiniz kişi veya kişilerle toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter