Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Gönderilmesi

G Ü N L Ü D Ü R 

1045 / 2019
05 / 04 / 2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Odanızın 01 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasındaki Gelir – Giderlerinin ayrıntılı tablosunun ve 2018 Yılı Bilançosu’nun Odanızın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve tasdikli olarak en geç 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.B.Nazım YILMAZ
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter