Pratisyen Hekimlik Kongresi

2219/2018
09.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği çatısı altındaki Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenlediği, sağlık hizmet sunumunda görev alan tüm pratisyen hekimleri ve koruyucu sağlık alanı ile ilişkili tüm hekimleri bir araya getiren 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecektir.

Kongrenin yenilenen afiş ve programının linki aşağıdadır.

Kongremizin desteklenmesi amacıyla her tabip odasının en az iki hekim üyesinin kongreye katılımının sağlanması, öncelikle birinci basamak hekimleri olmak üzere kongre duyurusunun tüm hekimlere ve web sayfalarınızda duyurusunun yapılması doğrultusunda göstereceğiniz çaba için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Programı

http://www.pratisyen2018.org/