Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız

2379/2018
23.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinden sonraki süreçte, TTB’nin sağlıkta şiddete karşı mücadelesine kararlılıkla sahip çıkan ve TTB tarafından başlatılan eylem ve etkinliklere destek veren tüm hekimlere teşekkür mektubu gönderdi.    Gönderilen mektup ektedir.

Mektubun web sayfalarınızda yayınlanmasını ve tüm hekimlerle paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarihi Sorumluluğumuzun Farkındayız, Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Kararlıyız!

Değerli Meslektaşımız,

Dr. Fikret Hacıosman’ın katledilmesiyle bir yandan bir meslektaşımızı kaybetmenin büyük acısını yaşarken, diğer yandan da hekimlere yönelen şiddetin katlanılamaz boyutunu bir kez daha gördük.

Biz hekimlerin öfkesi büyük. Çünkü tehlikenin büyüklüğü ve çabalarımız görmezden geliniyor. Tüm çabalarımıza ve uyarılarımıza rağmen sağlıkta şiddete yönelik taleplerimize yanıt verilmiyor.

Bu sorunu, hekimlerin gücü ve birlikteliğinin çözeceğinin farkındayız. Dr. Fikret Hacıosman’nın öldürülmesinden sonra gerçekleştirdiğimiz eylem ve etkinlikler bunu bir kez daha göstermiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak öncelikle tüm hekimlere bu eylemlilikler sürecinde gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz ve bir kere daha Türk Tabipleri Birliği’nin aklının ve yüreğinin hekimlerle birlikte olduğunu paylaşmak istiyoruz. Bu birlikteliğin bütün sorunların çözümünde en büyük gücümüz olduğunu biliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, 2014 yılından bu yana bir yandan hekimlere yönelen saldırının boyutunun büyüklüğünü kamuoyuna yansıtırken ve bu saldırıyı durdurmak için büyük bir çaba sarf ederken bir yandan da “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için çalışmaktadır.

Biliyoruz ki, yasal değişiklikler tüm sorunları çözmeyecektir, ancak saldırıların azalmasına katkı sunacağı açıktır.

Yasa teklifimizi TBMM Başkanlığına ve parti yönetimlerine sunduk. Bütün siyasi partilere buradan bir kez daha bildiriyoruz. Bundan sonra yaralanan, tacize uğrayan, öldürülen bütün hekimlerin sorumluluğunda bu yasayı çıkartmadığınız takdirde sizlerin de payı olacaktır ve hekimler bu siyasi tavrınızı unutmayacaktır.

Bir hekim olarak, “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın çıkartılması için mücadele etmek sağlıkta şiddete uğrayıp yaşamını yitiren, yaralanan tüm hekimlere ve ailelerine karşı borcumuzdur. Aynı zamanda gece gündüz özveriyle sürdürdüğümüz sağlık hizmetinin binlerce yıllık mirasını korumak adına sorumluluğumuzdur.

Türk Tabipleri Birliği bu sorumluluğunun farkındadır ve yerine getirmeye kararlıdır.

Yaşamımıza, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi