2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi

2417/2018
30.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içinde yer alan sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik teklif, hekimlerin bu doğrultudaki taleplerini görmezden gelmekte ve şiddeti durduracak bir yenilik getirmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları ve hekimlerin tüm çabalarına rağmen “Sağlıkta Şiddet Yasası” teklifimizin görmezden gelinmesi, yaşanan bunca hekim ölümünün görmezden gelinmesidir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan yasa tasarısının biran önce yasalaşması hekimler açısından vazgeçilmez bir taleptir. 

Dr Fikret Hacıosman’ın katledilişinin birinci ayında tabip odalarını “Sağlıkta Şiddet Yasası” için 2 Kasım 2018 Cuma günü şehirlerinizin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-19.00 saatleri arasında, nöbet eylemini gerçekleştirmeye ve AKP tarafından önerilen yasa tasarısına tepki göstermeye davet ediyoruz.

Eylem ve etkinliklerinizde çekilen fotoğrafları, eylem haberiyle birlikte [email protected]  mail adresine gönderirseniz web sayfamızda konuyla ilişkili haberimizde yer verilecektir.

Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri