Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu

2820/2019
10.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu, 9 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sempozyumun duyuru afişi ve programı ekte sunulmuştur.

Sağlık hizmet sunumunun yanı sıra uzmanlık eğitimini de etkileyen şehir hastanelerinin  çok yönlü ele alınması  zaruridir. Bu bağlamda Odanıza ait görüş ve deneyimlerin de sempozyumda ifade edilmesi önem taşımaktadır.

Sempozyumu üyelerinize duyurmanızı ve Odanız adına en az bir temsilcinin sempozyuma katılımını sağlamınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri