Kadın Hekim Olmak Çalıştayı

3170/2018
26.12.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Temel amacı insanların hastalıktan korunması, hastalıklarının tedavi edilmesi, hastalıktan kaynaklı acı ve ızdırabının en aza indirilmesi, yaşam süresinin uzatılması ve nitelikli yaşam sürmesi olan hekimlik mesleğini uygulamak, günümüzde giderek daha büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır.

Tıbbi bilgi birikimi ve gelişmiş teknoloji kullanımına koşut olarak tanı ve tedavi olanaklarının artması, sağlık hizmetlerinde maliyetin yükselmesi, uzayan yaşam sürelerinin de etkisiyle sağlık hizmetlerine gereksinimin büyük boyutlara ulaşması, piyasacı neoliberal sağlık politikalarının sonucu kışkırtılmış hasta taleplerinin yoğunlaşması gibi etkenler, başta hekime yönelik şiddet ve hekim emeğinin değersizleştirilmesi olmak üzere pek çok sorunu gündeme getirmektedir.

Mesleğimizin sürdürülmesi konusunda tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren bu zorluklar yanı sıra kadın hekim olmaktan kaynaklı sorunlar da ayrı bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük ölçüde geleneksel kültürel kalıplardan, tıbbın yapısından ve eğitimde fırsat eşitsizliğinden beslenen söz konusu sorunlar özellikle uzmanlık alan tercihlerinde, mesleki-akademik yükseltmelerde, işe alınış süreçlerinde ve karar mekanizmalarında yer alış dinamiklerinde görünür hale gelmektedir.

Tıbbın erkek egemen bir disiplin olmasının göstergelerinden biri olan bu tablo, kadın hekimler açısından ayrımcılık içermektedir ve önlenebilir eşitsizlik anlamına gelmektedir.  

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, farklı uzmanlık ve çalışma alanlarından kadın hekimlerin sıklıkla gündeme getirdikleri kadın hekim olmaktan kaynaklı sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere bir çalıştay yapmayı planlamıştır.

Uzmanlık derneklerinden ve farklı çalışma alanlarından kadın temsilcilerin katılımıyla 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da yapılması planlanan “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı”nın, deneyim paylaşımı, interaktif tartışma ve çözüm stratejileri geliştirme formatında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Antalya Tabip Odası tarafından düzenlenen etkinliğe, alanınızdan kadın hekim temsilcilerin aşağıda belirtilen çalışma gruplarından uygun olan başlıklarda yer alarak aktif katılımı, çalıştayın verimliliği ve üretkenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.                                                                                                   

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Çalıştay Hakkında

Ulaşım ve konaklama gideri (80-100 TL /gün) katılımcılara /ilgili uzmanlık derneğine aittir. Planlamanın yapılabilmesi açısından alanınızdan katılımcı isimlerini, seçilen çalışma grubunu ve iletişim adreslerini (telefon no, @ adresi) 9 Ocak 2019 tarihine kadar aşağıdaki adreslere bildirmenizi bekliyoruz.

Dr. Hafize Öztürk Türkmen [email protected] , 0532 352 03 45

Jülide Kaya  [email protected],  231 31 79/125

Çalıştay tarihi:  9-10 Şubat 2019

Çalıştay yeri: Konyaaltı Öğretmenevi

Çalışma grupları:

Dahili tıp alanlarında kadın hekim olmak

Cerrahi tıp alanlarında kadın hekim olmak

Temel tıp ve laboratuar alanlarında kadın hekim olmak

Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarında kadın hekim olmak

Halk Sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın hekim olmak

Akademide kadın hekim olmak

Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve sendikalarda kadın hekim olmak

Kadın ve LGBTİ+ tıp öğrencisi olmak