Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı

1866/2018
06.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı 06 Ekim 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızın Aile Hekimliği Komisyonu’nun aşağıda belirlenen ya da kendi belirledikleri gündemleri tartışarak oluşturacakları katkı ve önerileri kol toplantısına aktarması amacıyla, uygun görülecek bir meslektaşımızın (varsa Aile Hekimliği Komisyonu yoksa bir aile hekimi) görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgilerinin 28 Eylül 2018 tarihine kadar TTB’ye iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantı;
Tarih: 06 Ekim 2018 (Cumartesi)
Saat: 10.00 -16.30
Yer: TTB Merkez Konseyi / ANKARA

 

Gündem:
1. Açılış ve toplantı kolaylaştırıcılarının belirlenmesi
2. Toplantı ek gündemlerinin belirlenmesi
3. AHK yaptığı iki yıllık çalışmaların sunulması
4.  İkinci (Aile Hekimliği Buluşması) Antalya buluşma programı
5. Sağlık Bakanlığı ‘Check-up uygulaması programının değerlendirilmesi
6. Yeni sözleşme dönemi taleplerimiz
7. Önümüzdeki dönemin programının oluşturulması
8. Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi